Fast Protetik:
Krona/Broled med fasad (porslin eller acryl)
Guldkrona eller guldinlägg
Pelare
Pelare med kappa
Emaljretinerad bro
Temporär krona/broled
Långtidstemporär krona/broled metallunderstådd med fasader

Innerkrona med fräsning
Skulderporslin

Keramik:
Empress krona, inlägg eller skalfasad
Empress krona, skiktad
E-max krona/inlägg
E-max krona, skiktad
Procera Allumina/Zirkonium krona/bro

Implantat:
Singel, delimplantat
Implantat på solid distans
Guld acryl helkäke
Guld keramik helkäke
PIB helkäke med acryl
Preparerbar distans
Singel, delimplantat temporär
Cresco helkäke, titan m. acryl
Cresco del. implantat

Bettskena:
Bettskena enkel
Bettskena på bettfysiologisk grund
Profylaxskena

Övrigt:
Studiemodell
Sked
Bitschablon
Tanduppsättning
Applicering av attachment
Applicering av retentions knäppen
Färgtagning på laboratorium
Färgtagning på klinik
Idrottsskydd
Tidsdebetering

Garanti:
2 år på fast protetik, 1 år på avtagbar protetik

Önskvärda leveranstider i arbetsdagar på lab:
Kron och bro: 7 dagar
Allceram och Inceram: 7 dagar
KBF, Bitschablon, Tanduppsättning: 3 dagar
KBF, Metallskelett: 6 dagar
KBF, Färdigställande: 5-10 dagar
Vid kortare tider, var god ring!