Ingemar Blomqvist och Anders Albèrt ansvarar för avdelningen Guld + Metall