Stina Bremer ansvarar för avdelningen Bettfysiologi